Algemene voorwaarden

De uitgever legt persoonlijke gegevens vast voor de uitvoering van de diensten van Mobiel Oranje. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en om u te informeren over de voor u relevante (nieuwe) producten en diensten van Mobiel Oranje en haar relaties. Als u geen prijs stelt op deze informatie geef dit dan door aan support@orangebite.com.

Het is niet het beleid van de uitgever privegegevens van gebruikers openbaar te maken of aan derden te verkopen. Uw privacy is belangrijk voor ons.

Uitgever besteed de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens op deze website en de gegevens in de EK gids. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. De Uitgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade onstaan als gevolg van het gebruik de website of gids.

EK Gids